Tiesitkö?

Arvoisat asiakkaat!!!

Hyvät liittymäasiakkaat!
 
Olemme neuvotelleet verkko-operattaattorimme Elisa Oyj:n kanssa verkkopalvelusopimuksemme jatkamisesta. Neuvottelussa Elisa saneli Cubio Mobile Oy:lle sellaiset ehdot, joihin palveluoperaattori ei voinut suostua. Elisa on yksipuolisesti päättänyt katkaista verkkopalvelusopimuksen kanssamme 30.4.2014 jälkeen.
 
Suomessa toimiva pienehkövaihtoehtoinen matkaviestinoperaattori joutuu toimimaan verkon omistajan mielivaltaisesti asettamilla ehdoilla ja hinnoilla, jotka eivät ole tasapuolisia verkko-operaattorin oman palvelutoiminnan kanssa. Olemme aina olleet sen uhan alla, ettäverkkopalveluntarjoajamme lakkaa palvelemasta meitä, siliäolemme riippuvaisia sen monopoliasemasta palvelutyyppien, tariffien ja ehtojen   osalta. Cubio Mobile Oy on yrittänyt rakentaa tarjoamistaan palveluista kätevämpiäja palvella asiakkaita. Nyt joudumme tunnustamaan, ettäolemme hävinneet pelin monopolin kanssa.
 
Neuvotteluissa Elisan kanssa Cubion asiakkaiden liittymien luovuttamisesta nykyiset tariffijärjestelmät säilyttäen ei onnistuttu Elisan jäykän kielteisen asenteen takia. Valitettavasti tämämerkitsee, ettänykyisten asiakkaiden palvelu loppuu ja ne joutuvat vaihtamaan puhelinoperaattoria. Käytännössätämämerkitsee sopimusten siirtämisen aiheuttamaa epämukavuutta ja vaaraa palvelujen tarjoamisessa katkoksista. Kaikkien liittymäasiakkaidemme nimissäolemme pyytäneet Elisaa olemaan katkaisematta matkaviestintäpalveluja, joita se tarjoaa asiakkaillemme, kunnes siirrot ehditään toteuttaa. Toivomme, ettäElisan johdolla riittääsuoraselkäisyyttäja viisautta olla tuottamatta asiakkaillemme hankaluuksia liittymien siirron aikana. Palvelemme vielähuomiseen asti, mutta siitäeteenpäin kehotamme siirtämään palvelun toiselle operaattorille. 
Kiitämme kuluneesta ajasta kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.
 
Cubio Mobile Oy